Terugkoppeling eerste informatie avond

Beste ouders, verzorgers,

Zoals beloofd ontvangt u hierbij het verslag van de ouderavond op woensdag 10 mei. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw aanwezigheid en uw inbreng.

We hebben als MR en bestuur uw boodschap duidelijk gehoord woensdagavond. Daarom wil ik u bij deze laten weten dat ik samen met de MR en gemeente voornemens ben om na dit weekend breder naar buiten te treden met de boodschap dat we alle mogelijkheden willen benutten om de bekostiging van ‘t Echtenest te continueren, zodat we ook na de zomervakantie onderwijs en peuterspelen kunnen blijven bieden in Echten. Daarvoor zullen we als MR, gemeente en bestuur Wolderwijs in gezamenlijkheid acties ondernemen en communiceren. Gezien het belang van een eenduidige boodschap verzoeken wij u dringend om de communicatie rondom dit hele proces aan de MR, gemeente en het bestuur te laten. We zijn er namelijk van overtuigd dat een eenduidige boodschap de beste kansen biedt voor het behoud van onderwijs in Echten.

Wij informeren u en andere partijen hier na het weekend verder over en hopen op uw medewerking.

Vriendelijke groet,

Bas Guchelaar (bestuurder Wolderwijs)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beste ouders/verzorgers,

Ook namens de MR willen we u bedanken voor uw strijdlustige en ondersteunende berichten na de informatieavond van afgelopen woensdag. Waar we als MR niet bang voor waren, was het super om te zien dat jullie unaniem gaan voor een toekomst van onze school in Echten.

Wij als MR zijn zeer verheugd dat we vanaf nu samen met Wolderwijs, het team, u als ouders en de gemeente kunnen gaan strijden voor de toekomst van het Echtenest. Samen staan we sterker. Vanaf hier moeten we even onze plannen herschrijven, deze weg in slaan met Wolderwijs aan onze zij vergt iets andere plannen. We willen u nogmaals vragen eventuele acties voor het behoud van de school in overleg met ons te doen. Zo kunnen we dit gezamenlijk en gestroomlijnd aanpakken. Wij zijn blij met deze wending en zijn vol vertrouwen samen met Wolderwijs, het team, u als ouders en de gemeente te knokken voor de toekomst van KC ‘t Echtenest.

Met vriendelijke groet,

MR KC ‘t Echtenest

Jitze de Wilde

Voorzitter

Steun het Echtenest

Iedere bijdrage, wat het ook is, helpt!