Vervolg informatieavond - actieplannen

Beste ouders/verzorgers, Dorpsbelangen, geïnteresseerden,

Allereerst willen we u bedanken voor uw steun en positief strijdlustige berichten naar

aanleiding van het vervelende bericht van 10 mei jl. De MR en het team voelden zich erg

gesteund.

Tijdens deze avond hebben we afgesproken op korte termijn een vervolg te geven aan de

avond om plannen te verduidelijken en nieuwe plannen te maken. "Samen in overleg voor

de toekomst van het Echtenest".

Op deze avond hebben we gesproken over woensdagavond 17 mei, we hebben deze avond

verplaatst naar dinsdag 16 mei a.s. vanaf 20.00 uur in school. Dit i.v.m. het lange

Hemelvaartweekend.

We willen op deze avond kijken naar de mogelijkheden binnen onze macht om ervoor te

zorgen dat de school een toekomst krijgt.

We willen u ook vragen om dit bericht te delen met ouders die voornemens zijn om naar

onze school te komen of mogelijk geïnteresseerd zijn in onze school. 

We hebben op dit moment nog geen agenda, punten voor dit overleg kunt u mailen

mr.echtenest@wolderwijs.nl

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar bovenstaand mailadres of bellen (06-

15273937 Marije Palmers)

Met vriendelijke groet,

MR KC 't Echtenest

Anouk Benning Mes

Communicatie

Lammy Wobben

Communicatie

Steun het Echtenest

Iedere bijdrage, wat het ook is, helpt!